Výroční členská schůze

Datum:  18.ledna 2013 od 18:00 Hotel u Jakuba (bývalý Přerov)

Popis:    Zde byla možnost předložit své návrhy k vedení klubu
               a návrhů akcí, kterých by se členové rádi zúčastnili.

               Rovněž se členové měli možnost zaplatit poplatek na rok 2013