Skupina pro reaktivní pejsky

Datum:        Sudé týdny středa od 18h
                   Liché týdny pondělí od 18h

Popis:          Skupina je určena pro psíky, kteří přecitlivěle reagují na přítomnost jiných psů, mají problémy se soustředěním a sebeovládáním.
Trénink bude veden indiviuálně a náplň bude zaměřena na některá relaxační cvičení, motivační hry s psovodem, procvičovat budeme přivolání, sebeovládání a schopnost soustředit se na psovoda v rušivých podmínkách.


Kapacita je omezena na 4 psy. Více informací a hlášení se FB či L. Parůžková