Se psy na výlet

Datum:       29. prosince 2013

Popis:        Výšlap na Horečky jak pro členy, tak pro příznivce
                   Psí školy ARCA. Sešli jsme se v opravdu hojném počtu
                   a doufáme, že i v roce 2014 uskutečníme více
                  akcí v podobném duchu
a stejnou účastí