Pravidelná canisterapie ve speciální třídě ZŠ Tyršova

Datum:               leden - červen

Popis akce:      Poskytování canisterapie u dětí se speciálními potřebami.