Pravidelná canisterapie ve speciální třídě ZŠ Tyršova

Datum:              říjen - prosinec

Popis akce:     Poskytování canisterapie u dětí se speciálními potřebami.