Poslušnost

Poslušnost se dělí podle toho, co chcete se psem zvládnout. Někomu stačí, když psa dokáže přivolat a zůstane na místě, jiný má už sportovní ambice. Každopádně neškodí, když pes zvládá aspoň základní prvky poslušnosti. Přece jen chodit na procházku se psem, který přiběhne na přivolání, je veselejší, než ho muset vodit jenom na vodítku. Zvláštním druhem poslušnosti je Obedience. Zde je kladen důraz na přesnost a rychlost psa.

O co jde: Naučit psa chodit u nohy, přijít na zavolání, na povel si sednout, lehnout…, zůstat na místě, nosit aport a jiné dovednosti.

Pro koho: základní poslušnost může dělat každý pes bez rozdílu velikosti či věku, dle naučeného jsou posléze zkoušky rozdělené jednak dle úrovně tak dle velikosti plemene.

Možné úspěchy: přezkoušení z poslušnosti je součástí dalších disciplín (canisterapie, lovecký výcvik, dokonce i psi hledající bomby pro armádu ČR jsou zkoušeni z poslušnosti).  Samotnou poslušností se věnuje sport zvaný obedience, zde je nejvyšší možná zkouška OB-3. Poslušnost je taky nedílnou součástí sportovní kynologie (spolu se stopami a obranami) zde se zkoušky liší dle zkušebních řádů (nejvyšší např. IPO3,ZVV2,ZPU2)

Pozor: Je nutné si předem stanovit, jak by měl cvik vypadat (jestli tak jak je v řádu, nebo nám bude „stačit“ např. že pes nějak přijde) – naučené nepřesnosti se těžko přeučují

Psí škola ARCA nabízí: kurz ovladatelnosti psa a lekce obedience