Listopadové setkání pejskařů

Datum:   3.listopadu 2012

Popis:    Setkání jak členů klubu tak širší kynologické veřejnosti
                Jedná se hlavně o volný pohyb psů
                Pořádá L. Parůžková