Jak se chovat mezy psy... aneb zodpovědný majitel

Datum:        20.dubna 2014 od 10.30 -11.30

Popis:          Vysvětlíme si základy psí komunikace i to, jak vzájemné vztahy mezi psy můžeme ovlivnit my – majitelé – svým přístupem a chováním. Ukážeme si správný postup při setkání s jiným psem a zopakujeme si pravidla, která se při skupinovém výcviku musí dodržovat.