Jak se stát členem Kynologického klubu?

Vyplněním přihlášky zde (zatím nefunkční link) a uhrazením členského příspěvku pro daný rok na účet KK Psí školy Arca. Zájemce o členství, který se chce účastnit skupinových tréninků poslušnosti či agility, by měl mít s pejskem zvládnuté základy poslušnosti.

Pokud máte štěňátko do 9. měsíců, jste úplný začátečník nebo máte pejska s problémovým chováním (agrese, strach, neovladatelný pes) doporučujeme Vám nejdříve absolvovat některý z Kurzů pro veřejnost pořádaný DOGCENTREM (kurz pro štěňata, individuální lekce, reaktivní psi...). 

Ceník členských příspěvků pro rok 2016

Vnitřní řád

 1. Všichni členové mají právo podílet se na všech činnostech klubu. Zároveň mají právo být informování o činnosti a hospodaření klubu.
 2. Členové starší 18 let mohou být voleni a zároveň sami volit do orgánů klubu
 3. Všichni členové mají povinnost zaplatit členský příspěvek a to nejpozději do konce března aktuálního kalendářního roku.
 4. Členové se musí aktivně účastnit na minimálně 20 brigádnických hodinách (zde se rovněž započítává prezentace klubu na ukázkách) a za tyto brigádnické hodiny zaplatit nevratnou zálohu ve výši 600kč (30kč/hodina) první rok vstupu do klubu. Po neodpracování stanovených hodin je člen následující rok povinen chybějící hodiny doplatit.
 5. Každý je povinen se ke psu chovat ohleduplně, psa nepřetěžovat, netýrat ho, ani ho neúměrně netrestat. Stejným způsobem se chová ke psu i mimo cvičiště a na veřejnosti.
 6. Na cvičiště psovod přichází pouze s řádně naočkovaným a zdravým psem a je vybaven vhodnými výcvikovými pomůckami, které psovi nepůsobí bolest. Rovněž má sebou vhodné motivační pomůcky.
 7. Členové mohou využívat po domluvě s instruktorem všech výcvikových pomůcek, jež jsou majetkem klubu. O každém využití cvičebních pomůcek klubu v místech cvičiště mimo výcvikové dny předem informují instruktora, přičemž vždy je přítomna minimálně jedna plnoletá osoba.
 8. Při řádných výcvikových hodinách se všichni členové podílí na přípravě výcvikových pomůcek (postavení zástěnek, agility překážek), rovněž na následném úklidu cvičiště. Během volného pohybu psů, pak psovod musí zabránit, aby se jeho pes pohyboval mezi nachystanými překážkami (nesmí sám stupovat na ačko, prolézat tunelem…) a rovněž sám tyto překážky necvičí, kvůli možnému zranění, jak sebe tak psa.
 9. Každý je povinen zacházet se zapůjčenými klubovými výcvikovými pomůckami i majetkem klubu tak, aby nebyly poškozeny, znehodnoceny a pokud se tak stane, ohlásí toto neprodleně instruktorovi.
 10. Po dobu výcvikové lekce psovod dbá a řídí se pokyny instruktora.
 11. Psovod má neustálý přehled o pohybu a činnosti psa a o případných konfliktech informuje přítomné instruktory. Při opakovaných konfliktech a u psů agresivních je majitel povinen tohoto psa zajistit náhubkem. Případně mít náhubek připraven a na žádost instruktora ho psovi ihned nasadit.
 12. Psovod psa venčí mimo výcvikový plac a všechny výkaly tento plac znečišťující odstraňuje na určené místo.
 13. Při pozdním příchodu na cvičiště (15 minut po zahájení výcvikové hodiny) ztrácí člen právo účastnit se právě probíhajícího výcviku a rovněž má povinnost svým pozdním příchodem nenarušovat průběh výcviku. Psa má na vodítku po celou dobu trvání promeškané výcvikové lekce i při samotném příchodu na cvičiště.
 14. Každý člen má právo pronášet žádosti k rozšíření a upravení výcvikových hodin.
 15. Plnou odpovědnost za psa a škody jím způsobené nese majitel či držitel psa, v případě nezletilé osoby pak její zákonný zástupce.

Stanovy Moravskoslezského kynologického svazu

zde.

Členové psí školy Arca