Výroční členská schůze

Dovolujeme si  pozvat všechny členy i příznivce Psí školy ARCA na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční

v sobotu 23. ledna 2010 od 18. hodin v hotelu Přerov na náměstí ve Frenštátě p.R

Na programu bude jak shrnutí dosavadní činnosti a zpráva z hospodaření za rok 2009, tak i schvalování plánu výcvikové činnosti na tento rok, změny v organizační struktuře,  a hlavně  vize do budoucna. Za první rok existence jsme prošli prudkým vývojem a do dalšího roku vstupujeme s mnoha změnami a novinkami! Proto doufáme, že se na dalším chodu Psí školy ARCA budete rádi spolupodílet s námi... Těšíme se na vaši účast!

Výbor Psí školy ARCA