Výroční členská schůze

V sobotu proběhla první schůze členů a příznivců Psí školy ARCA. Hned na začátku se naše řady rozrostly o další 2 členy a tak jsme dosáhli celkového počtu 18 členů, což je pro nás za pouhé 3 měsíce existence opravdu úspěch. V restauraci u Veterána se tak sešlo 15 členů a další 3 příznivci, a přátelskou atmosféru, která celý večer panovala, ocenili všichni zúčastnění.

Jako první proběhlo seznámení s tříčleným výborem a proběhla volba předsedy revizní komise, která se bude skládat z dalších dvou náhodných členů, aby byla zajištěna objektivita. Tato komise se bude scházet 3 x ročně k revizi činnosti a hospodaření výboru.

 

předseda a hlavní výcvikář:                 Lenka Parůžková

místopředseda a ekonom:                 Lucie Kubíčková

jednatel:                                                  Jana Hazuková

předseda revizní komise:                    Iva Vodrážková

 

Dále došlo ke schválení spolupráce mezi výborem a výcvikáři, kteří se mohou účastnit jednání výboru, stejně tak jako hosté či členové, kteří budou výborem přizváni. Také bude zveřejněn Skype účet klubu, kde budou probíhat pravidelná jednání, kterých se tak mohou zájemci po domluvě účastnit pohodlně z domova, historie  bude samozřejmě archivována.

 

Došlo také k úpravám vnitřního řádu a ke schválení těchto sazeb:

Členský poplatek činí 500,- Kč, k tomu  je nutné přičíst povinnost odpracovat 20 brigádnických hodin, na které se skládá záloha při vstupu 600,- Kč. Mládež do 15 let a důchodci mají nárok na slevu 50%.

Zájemci o řádné členství v klubu musí projít tzv. čekatelstvím, kdy musí absolvovat alespoň 12 výcvikových týdnů a zvládnout se psem základní ovladatelnost. Následně si mohou své čekatelství prodloužit nebo si zažádat u výboru o přiznání  řádného členství.

Kurz základní ovladatelnosti má dobu trvání 12 týdnů a cena příspěvku na toto období činí 600,- Kč. Na účastníky kurzu se nevztahuje povinnost brigádnických hodin, v rámci kurzu mají právo účastnit se výcvikových lekcí nejen v neděli ale i v průběhu týdne (platí pro období jaro - podzim). Po ukončení kurzu dojde k individuálnímu přezkoušení dovedností a majitel obdrží certifikát o absolvování kurzu. Absolvent se tak může stát žadatelem o řádné členství v klubu!

Individuální výcvik probíhá podle zájmu majitele a je zpoplatněn příspěvkem dle zvoleného počtu lekcí -50,- Kč za lekci. Majiteli je vydána permanentka, kterou může využít dle svých potřeb, není časově omezena. Vhodné zejména pro účastníky speciálního výcviku - lovecký výcvik, agility, obrany, příprava ke zkouškám atd... kdy majitel nemusí docházet v týdenních intervalech.

U kurzu a individuálního výcviku mají nárok na slevu 50% také štěňata a psi malých plemen, kteří se neúčastní plnohodnotného výcviku pro omezení věkové nebo velikostní. Nárok na tuto slevu se přiznává po domluvě s výcvikářem.

 

Dále byl schválen nákup nových pomůcek:

Agility - díky spolupráci členů bude vyroben proskokový kruh dle požadovaných norem, a dále budou dokoupeny překážky, takže na jaro budou k dispozici překážky odpovídající agility normám pro kategorii jumping - kruh, 2x pevný tunel 5m (kvalitní provedení, doposud byly využívány 2 tunely nízké kvality), 8 skokových překážek, skok daleký a slalom.  Doufáme také v brzké doplnění zónových překážek za spolupráce sponzorů...

Frisbee - díky nárustu zájemců o tento sport bude dokoupeno dalších 5 odolných disků, proběhne také objednávka pro členy.

Lovecký výcvik - zde je v plánu nákup zvěře na letní období, vždy podle počtu zájemců. K dispozici jsou také pachy zvěře,  3x dumy pro nácvik aportu, duma do vody, duma s králičí kožkou a také duma imitující velkého zajíce.

Záchranářský výcvik - vzhledem k rozšiřování prohledávaných ploch bude dokoupeno značení pro psy, a to i s ohledem na jejich bezpečnost při práci na polích a v lesích,  a k dispozici tak budou záchranářské postroje 2x pro velká a 2x pro střední plemena.

Výcvik poslušnosti - byla doplněna 6x desetimetrová vodítka pro nácvik přivolání a stop, tréninkový aport, 2x dřevěná činka a předměty na stopy, jako sponzorský dar jsme obdrželi pomůcky pro nácvik Obedience (vysílací čtverec s kužely a 20x rozlišovací kolíky) a také 2 tašky tenisových míčků.

Obrany - díky spolupráci s figuranty bude probíhat nácvik obran prozatím 2x týdně podle rozvrhu. Díky spolupráci členů budou vyrobeny skládací zástěnky, dále bude dokoupena kůže volná a kůže srolovaná, k dispozici jsou již klínový pešek, 2x rukáv a také postroje na obranu.

Na přípravu ke zkouškám je nahlášeno na letošní rok hned 14 zájemců, a to ke zkouškám ZZO, ZOP a ZPU 1. V rámci výcviku bude probíhat také příprava na zkoušky dle ZZZ, BH a IPO V, OB -Z a OB -1, a na zkoušky ZM a ZPS 1. Mimoto bude pořádán po domluvě společný trénink v pasení a také možnost složení zkoušek vloh ovčáckého psa. Zkušební řády k těmto zkouškám budou brzy ke stažení v sekci Výcvik a budou zveřejněny také v sekci Informace.

Díky zájmu je v plánu pořádání dalších seminářů, nejbližší se bude věnovat výcvikové metodice, neboť v průběhu výcviku není dostatek času k objasnění této problematiky, na které závisí celý výcvik. Mnozí z Vás postřehli, že nás navštívila výcvikářka z Frýdlantu nad Ostravicí se svými border koliemi, která se věnuje závodně jak agility tak i obedience (účast na MR v OB1) a přislíbila spolupráci na jarní / letní období. Velmi také ocenila náš přátelský kolektiv a souhlasila s pořádáním semináře právě na téma agility a obedience. Mimoto nám nabídli spolupráci také trenéři agility z rožnova i ostravy, vše je zatím v jednání.

Canisterapeutický seminář se opravdu vydařil,  a v současné době máme mezi členy jeden oficiální canisterapeutický tým Lenka a Dara (složena zkouška u spol. Podané ruce) a dále 10 proškolených canisterapeutů (Lucka, Aneta, Verča, Jana H., Jana M., Iveta, Iva, Drahuška, Andrea a Marta), seminářem prošel také Zdeněk - nečlen. Mezi psy pak prošli testem povah Angie, Ronny, Lup a Debie,  s omezením pro současný temperament Dasty (mladý pes-štěká) a s omezením pro nejistotu Rhettík (vhodný pouze pro individuální terapii do klidného prostředí). Chystáme však ještě individuální přezkoušení povahy u dalších psů.

Proběhlo také naplánování aktivit klubu, a to jak návštěvy v DDM Astra a spolupráce na Den dětí, tak i naplánovaní ukázek pro školy a také ukázek pro různé organizace, které jsou zatím v jednání a které budou průběžně zveřejňovány v sekci Naše Aktivity.