Vyjádření k obvinění KK Siberie

Vážení přátelé,

když jsme se společně rozhodli odejít z KK Siberie, tak jsme doufali, že tímto je celá věc vyřešena ke spokojenosti nás všech. Bohužel, nestalo se tak. Znovu a znovu jsme museli čelit výpadům ze strany KK Siberie, ať už tomu, že jim „přetahujeme“ členy,  že jsme ukradli pomůcky (které byly v osobním vlastnictví našich členů), nebo mnoha dalším. Věc zašla až tak daleko, že na nás bylo podáno udání a jak se říká, trpělivost jednoho dne musela přetéct…

Onou příslovečnou poslední kapkou bylo veřejné obvinění na stránkách KK Siberie, že využíváme jejich práce k vlastní propagaci…. Z KK Siberie přešlo do Psí školy ARCA  8 členů a dalších 9 čekatelů na členství, a to převážně Ti, kteří se věnovali kynologii aktivně, ať už v agility, dogdancingu, loveckém výcviku nebo v přípravě ke zkouškám.

Na našich stránkách prezentujeme nabídku našich služeb pro veřenost – Naše aktivity, o které je značný zájem, a zde právě prezentujeme zkušenosti jednotlivých členů.  V sekci, která je přímo nazvána  jako "účast našich členů", jsou prezentovány akce, na kterých se naši členové dříve podíleli, a je vždy uvedeno i s jakým klubem (ať už se jedná o KK Siberie, pod který někteří patřili, nebo o KK Veřovice či další...), neboť žádná z těchto akcí nebyla pořádána Psí školou ARCA. Jediným účelem těchto informací je nabídnout zájemcům přehled o zkušenostech našich členů, neboť zde nejde o práci klubu, ale o osobní zkušenosti jednotlivých lidí a jejich psů, kteří se ukázek a přednášek účastní, a kteří tak určují úroveň těchto akcí.

Kynologie je o vzájemné spolupráci, a to i na meziklubových úrovních, a proto se odmítáme dále zabývat (a upřímně doufáme, že již nebudeme muset) problémy, které někteří lidé potřebují vytvářet...

Ohromná podpora naší Psí školy ARCA jak ze strany institucí, škol, organizací tak i široké veřejnosti, kdy návštěvnost přesahuje místy 50 lidí denně, je pro nás signálem, že naše práce je na té nejlepší cestě…

Proto bychom rádi na závěr poděkovali všem, kteří (i přes všechno negativní, co nás v začátcích provází), vydrželi a podporují  nás... jen díky Vám není skvělá parta a zábavný výcvik  pro nás  jen nedostupným snem ....

 Výbor Psí školy ARCA

 

Těšíme se na shledání při výcviku…. Kynologii zdar!