Výcvikové dny

Výcvikové dny jsou průběžně zveřejňovány v Kalendáři akcí.