Rozvrh výcviku neděle

8.00 -   9.15     výcvik pokročilí, trénink agility
9.30 - 10.45     výcvik začátečníků ve skupinách
od 10.45         individuální řešení problémového chování (agrese na psy, tahání na vodítku atd. )

 Prosíme všechny začátečníky, aby přicházeli na cvičiště v čase mezi 9.15 - 9.30!


- v případě dřívějšího příchodu nesmí psi běhat navolno, aby nenarušili probíhající výcvik
- při pozdním příchodu během výcviku dojde k přidělení do skupiny až při jejich střídání na stanovištích, aby nedocházelo k rozptýlení psů

Děkujeme za pochopení!