Novinky

V sobotu proběhla výroční schůze členů a přátel Psí školy ARCA a tak alespoň základní informace pro Ty, kteří se nemohli účastnit. Byl potvrzen výbor i s kontrolním orgánem, proběhla renovace vnitřního řádu a byl schválen nákup dalších pomůcek. Podrobné informace najdete v  kalendáři akcí, kde jsme zveřejnili veškeré změny, které byly na schůzi schváleny. Vnitřní řád klubu bude po přepsání umístěn na stránky ke stažení, plný přepis z jednání pak obdrží všichni členové emailem.