Národní zkušební řád NZŘ

 

Kritéria pro zkoušku ZZO

 
 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.
 

Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body

 
Poslušnost:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10
d) za pochodu odložení vleže ZP 10
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10
Celkem 60 (42)
Speciální cviky
a) přivolání psa za ztížených podmínek ZP
b) chování psa ve skupině osob ZP
c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě ZP

 

Zkouška základního minima ZM

 

Kritéria pro zkoušku ZM

 
 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.
 

Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body:

 
1. Stopa:
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu. Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut. 50 (35)
2. Poslušnost:
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10
Celkem 50 (35)
3. Obrana:
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP 10
b) označení pomocníka   10
c) ochrana psovoda ZP 10
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10
e) odolnost psa (náznak úderů)   10
Celkem 50 (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana) 150 (105)
 

 

 

Zkouška všestranného výcviku psa 1.stupně ZVV 1

 

Kritéria pro zkoušku ZVV l

 
 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.
 

Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body

 
1. Stopa:
Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut. 100 (70)
2. Poslušnost:
a) přivolání psa za pochodu k noze ZP 10
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10
d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP 10
e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP 10
f) aport volný (činka psovoda) ZP 10
g) skok vysoký (100 cm) ZP 10
h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP 10
ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP 10
i) odložení psa (25 kroků) ZP 10
Celkem 100 (70)
3. Obrana:
a) odhalení pomocníka
- průzkum terénu (40x50 kroků,čtyři zástěny) ZP 10
- vyštěkání pomocníka   10
b) zajištění pomocníka
- prohlídka pomocníka ZP 10
- výslech pomocníka   10
c) ochrana psovoda
- přepadení psovoda při výslechu ZP 15
- ovladatelnost psa (pouštění) Z 5
d) samostatní činnost psa
- zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) ZP 15
- ovladatelnost (pouštění) Z 5
e) odolnost psa  
- útok na psa se 2 údery po zákusu ZP 15
- ovladatelnost (pouštění) Z 5
Celkem 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana) 300 (210)
 

 

 

Zkouška všestranného výcviku psa 2.stupně ZVV 2

 

Kritéria pro zkoušku ZVV 2

 
 1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
 

Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

 
1. Stopa:
Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. 100 (70)
2. Poslušnost:
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10
b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z 10
c) za pochodu odložení vstoje Z 10
d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z 10
e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z 10
f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z 10
g) kladina vysoká (jedním směrem) Z 10
h) vysílání psa (30 kroků) ZP 10
ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z 10
i) odložení psa (50 kroků) Z 10
Celkem 100 (70)
3. Obrana:
a) odhalení pomocníka
- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) ZP 10
- vyštěkání pomocníka   10
b) zajištění pomocníka
- prohlídka a výslech pomocníka ZP 10
- doprovod pomocníka (20 kroků) Z 10
c) ochrana psovoda
- přepadení psovoda při prohlídce Z 15
- ovladatelnost (pouštění) Z 5
d) samostatná činnost psa
- zadržení pomocníka (100 kroků) ZP 15
- ovladatelnost (pouštění) Z 5
e) odolnost psa
- útok na psa, 2 údery po zákusu ZP 15
- ovladatelnost (pouštění) Z 5
Celkem 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana) 300 (210)
 

 

 

Zkouška všestranného výcviku psa 3.stupně ZVV 3

 

Kritéria pro zkoušku ZVV 3

 
 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěsné splnění zkoušky ZVV 2.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
 

Náplň zkoušky ZVV 3, dosažitelné body

 
1. Stopa:
Stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. 100 (70)
2. Poslušnost:
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10
b) sedni-lehni-vstaň (20 kroků před psovodem) P 10
c) za pochodu odložení v sedě Z 10
d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem) P 10
e) plížení psa (10 kroků) P 10
f) aport šplhem (1,8 m,činka pořadatele 1 kg těžká - střelba) Z 10
g) kladina vysoká (oba směry) Z 10
h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) ZP 10
ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) Z 10
i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) Z 10
Celkem 100 (70)
3. Obrana:
a) odhalení pomocníka
- průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn) ZP 10
- vyštěkání pomocníka   10
b) zajištění pomocníka
- prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků) Z 10
- hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) Z 10
c) ochrana psovoda
- přepadení psovoda při doprovodu pomocníka   15
- ovladatelnost (pouštění) Z 5
d) samostatná činnost psa
- zadržení pomocníka (150 kroků) ZP 15
- ovladatelnost (pouštění) Z 5
e) odolnost psa - cvik se napojuje na cvik zadržení
(při protiútoku dva údery po zákusu)   20
Celkem 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana) 300 (210)
 

 

 

Zkouška psa stopaře 1. stupně ZPS 1

 

Kritéria pro zkoušku ZPS 1

 
 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může posvod použít jeden povel nebo oba současně.
 

Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body

 
1. Stopa:
Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut. Z 100 (70)
2. P o s l u š n o s t:
podle ZVV 1   100 (70)
3. Celkem (stopa, poslušnost)   200 (140)
 

 

 

Zkouška psa stopaře 2. stupně ZPS 2

 

Kritéria pro zkoušku ZPS 2

 
 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS 1.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
 

Náplň zkoušky ZPS 2, dosažitelné body

 
1. Stopy:
A) stopa cizí, nejméně 1500 kroků dlouhá, min. 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut. Z 100 (70)
B) stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, křížená jinou osobou, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. První lom vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°. Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut. Z 100 (70)
2. Poslušnost:
podle ZVV 3   100 (70)
3. Celkem (stopa, poslušnost)   300 (210)
 

nahoru

 

Zkouška psa obranáře 1. stupně ZPO 1

 

Kritéria pro zkoušku ZPO 1.

 
 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
 

Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body

 
1. Poslušnost:
podle ZVV 1 100 (70)
2. Obrana:
a) odhalení pomocníka
- průzkum terénu (60x100 kroků,terén přírodní, čas 5 minut) ZP 10
- vyštěkání pomocníka   10
b) zajištění pomocníka
- prohlídka, výslech, doprovod (20 + 10 kroků) Z 10
- hlídání pomocníka (2+1 minutu) Z 10
c) ochrana psovoda
- přepad psovoda při doprovodu pomocníka   15
- ovladatelnost (pouštění) Z 5
d) samostatná činnost psa
- zadržení pomocníka (150 kroků) ZP 15
- ovladatelnost (pouštění)   5
e) odolnost psa
- navazuje na cvik zadržení (2 údery po zákusu)   20
Celkem 100 (70)
3. Celkem (poslušnost, obrana) 200 (140)
 

 

 

Zkouška psa obranáře 2. stupně ZPO 2

 

Kritéria pro zkoušku ZPO 2

 
 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.
 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO 1.
 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.
 

Náplň zkoušky ZPO 2, dosažitelné body

 
1. Poslušnost:
podle ZVV 3 100 (70)
2. Obrana:
a) odhalení pomocníků
- průzkum terénu (60x200 kroků, terén přírodní, 2 pomocníci, čas 10 minut) ZP 20
- vyštěkání pomocníků (2 pomocníci)   20
b) zajištění pomocníků
- prohlídky, výslechy, doprovody ZP 20
- hlídání pomocníků (2+1 minuta) ZP 20
c) ochrana psovoda
- přepadení při prohlídce   15
- ovladatelnost Z 5
- přepadení při doprovodu   15
- ovladatelnost Z 5
d) samostatná činnost psa
- zadržení pomocníka (200 kroků) ZP 15
- ovladatelnost   5
- útok druhého pomocníka (50 kroků) 15
- ovladatelnost Z 5
e) odolnost psa
- cvik se napojuje na protiútoky dvou pomocníků na psa (při protiútoku vždy dva údery po zákroku)   40
Celkem 200 (140)
3. Celkem (poslušnost, obrana) 300 (210)