Mezinárodní zkušební řád IPO

 
dělí se na :
oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů
celkem 300 bodů
 

IPO 1 oddíl "A"

 

Vlastní stopa, nejméně 300 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty psovoda, nejméně 20 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů Předměty (10+10) 20 bodů Celkem 100 bodů.

 

IPO 1 oddíl "B"

 
Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 20 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4 : Aport volný 10 bodů
Cvik 5 : Aport skokem 15 bodů
Cvik 6 : Aport šplhem 15 bodů
Cvik 7 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 8 : Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem 100 bodů
 

IPO 1 oddíl "C"

 
Cvik l : Vyhledání figuranta           5 bodů  
Cvik 2 : Vystavení a vyštěkání           10 bodů  
Cvik 3 : Pokus o útěk figuranta           20 bodů  
Cvik 4 : Obrana psa při hlídání           35 bodů  
Cvik 5 : Útok na psa z pohybu           30 bodů  
Celkem           100 bodů  
 


 

IPO - 2

 
dělí se na :
oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů
celkem 300 bodů
 

IPO 2 oddíl "A"

 

Cizí stopa, nejméně 400 kroků dlouhá, 3 úseky, 2 lomy (cca 90 stupňů), 2 předměty, nejméně 30 minut stará, čas k vypracování 15 min. Sledování stopy 80 bodů Předměty (10+10) 20 bodů Celkem 100 bodů

 

IPO 2 oddíl "B"

 
Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za pochodu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4 : Odložení ve stoje za pochodu 10 bodů
Cvik 5 : Aport volný 10 bodů
Cvik 6 : Aport skokem 15 bodů
Cvik 7 : Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9 : Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem 100 bodů
 

IPO 2 oddíl "C"

 
Cvik l : Vyhledání figuranta                           5 bodů    
Cvik 2 : Vystavení a vyštěkání                           10 bodů    
Cvik 3 : Pokus o útěk figuranta                           10 bodů    
Cvik 4 : Obrana psa při hlídání                           20 bodů    
Cvik 5 : Doprovod ze zadu                           5 bodů    
Cvik 6 : Přepad psa při doprovodu                           30 bodů    
Cvik 7 : Útok na psa z pohybu                           20 bodů    
Celkem                           100 bodů    
 

 

 

IPO - 3

 
dělí se na :
oddíl A 100 bodů
oddíl B 100 bodů
oddíl C 100 bodů
celkem 300 bodů
 

IPO 3 oddíl "A"

 

Cizí stopa, nejméně 600 kroků dlouhá, 5 úseků, 4 lomy (cca 90 stupňů), 3 předměty, nejméně 60 minut stará,čas k vypracování 20 min. Sledování stopy 80 bodů. Předměty (7+7+6) 20 bodů. Celkem 100 bodů.

 

IPO 3 oddíl "B"

 
Cvik 1 : Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů
Cvik 2 : Odložení vsedě za pochodu 10 bodů
Cvik 3 : Odložení vleže za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 4 : Odlož. ve stoje za poklusu s přivoláním 10 bodů
Cvik 5 : Aport volný 10 bodů
Cvik 6 : Aport skokem 15 bodů
Cvik 7 : Aport šplhem 15 bodů
Cvik 8 : Vysílání vpřed s odložením 10 bodů
Cvik 9 : Odložení dlouhodobé 10 bodů
Celkem 100 bodů
 

IPO 3 oddíl "C"

 
Cvik l : Vyhledání figuranta 10 bodů
Cvik 2 : Vystavení a vyštěkání 10 bodů
Cvik 3 : Pokus o útěk figuranta 10 bodů
Cvik 4 : Obrana psa při hlídání 20 bodů
Cvik 5 : Doprovod ze zadu 5 bodů
Cvik 6 : Přepad psa při doprovodu 15 bodů
Cvik 7 : Útok na psa z pohybu 10 bodů
Cvik 8 : Obrana psa při hlídání 20 bodů
Celkem