Kurzisté pozor!

Díky vysokému počtu nováčků  bude tento pátek a neděli věnován čas na přerozdělení kurzů, a bude zahájeno vydávání průkazů všem kurzistům (tedy i těm z jarního období), aby se tak sjednotila kontrola vyplněných přihlášek a uhrazených plateb.

Proto prosíme všechny kurzisty, aby si s sebou vzali očkovací průkazy, oproti kterým jim budou vydány docházkové karty!

Také prosíme všechny, kteří ještě neodevzdali vyplněnou přihlášku (a že je Vás hodně :-)) aby tak učinili v tomto týdnu, přihlášky budou k dispozici přímo na cvičišti nebo si je můžete stáhnout v sekci "Výcvik". Ti z Vás, kteří se nemohou dostavit osobně, mohou poslat své údaje mailem či kontaktním formulářem.