Hledáme dobrovolníky

Byli jsme osloveni školou pro hendikepované děti v Hranicích n. M, jestli bychom 11. 12. 2009 v dopoledních hodinách pro děti neuspořádali předvánoční besídku s pejsky. Proto oceníme, pokud byste se chtěli se svým pejskem této akce zúčastnit.

Vítáni jsou jak Ti, kteří se chtějí věnovat canisterapii a nabrat tak cenné zkušenosti, tak Ti, kteří chtějí předvést pejsky před nadšeným publikem a rozzářit tak dětské oči. Studentům samozřejmě na požádání vystavíme omluvenku.